Causa RIT C-5617-2022 – Primer Juzgado de Familia de Santiago – autos caratulados “HEREDIA/PINCHEIRA”